Ενδεικτικά περιστατικά Ιατρείου

(πριν – μετά)

Βάση της ΚΥΑ, από 18.07.20 η χρήση μάσκας για την προστασία όλων μας στο χώρο του Κτηνιατρείου, είναι υποχρεωτική! Ευχαριστούμε.